Hotellet Mer

Logo

Her finner du logo for Fredriksten Hotell i ulike versjoner til nedlastning. 

 

Støtteteksten "HISTORISK PÅ FESTNINGEN I HALDEN" skal brukes som støttetekst til logoen. På web, i brosjyrer og andre flater hvor det er tilstrekkelig med plass, skal støtteteksten benyttes adskilt fra logoen. På mindre flater, og i anledninger der logoen kun ses i kort tid eller alene, skal støtteteksten benyttes sammen med logoen. Dette gjelder dersom logoen gjengis i bredde 4 cm eller større, slik at teksten blir lesbar.

Logo positiv

Elise Hofmo 07.04.2014

Logo med støttetekst positiv

Elise Hofmo 07.04.2014

Logo negativ

Elise Hofmo 07.04.2014

Logo med støttetekst negativ

Elise Hofmo 07.04.2014
Umbraco CMS fra MarkedsPartner