Hotellet Mer

Fredriksten Hotell er midlertidig stengt.

- grunnet Covid 19

Grunnet nasjonale smittevernstiltak som ikke er optimale i forhold til drift, er andelen gjester som ønsker å avholde arrangementer utenfor eget hus sunket dramatisk.

Som alle andre håper vi at ventetiden blir så kort som mulig, og gleder oss til å kunne ta dere imot for konferanser, overnatting, bespisning og selskaper.

Ny dato for gjenåpning vil opplyses på hjemmesiden.

Ønskes kontakt med hotellet: post@fredrikstenhotell.no

 

Med vennlig hilsen oss alle
på Fredriksten Hotell

Umbraco CMS fra MarkedsPartner